shwq.net
当前位置:首页 >> jAvA字符串转换为long >>

jAvA字符串转换为long

String str="222";//整数 long l=Long.parseLong(str); System.out.println(l);

java可以直接使用long类的parseLong方法进行转换,实例如下: package com.qiu.lin.he;public class CeShi {public static void main(String[] args) {long l1 = Long.parseLong("123");//强制转换System.out.println(l1 + "成功将Integer转换成...

String 和 Long类型是java的基本数据类型。 String转long就一个方法:举例: String str="123";//实例化一个字符串 long l=Long.parseLong(str);//转long型System.out.println(l);//打印转出来的long

String str="222";//整数 long l=Long.parseLong(str); System.out.println(l);

long l = Long.parseLong([String]); 或 long l = Long.parseLong([String],[int radix]); long l = Long.valueOf("123").longValue();

两种方法:一、使用String类的方法,String.valueOf(),比如:long aa = 123;String a = String.valueOf(aa);二、最简单的直接将long类型的数据加上一个空串long aa = 123;String a = aa+"";

可以用String类的valueOf String sR=String.valueOf(longVal) 可以用Long类的toString String sR=Long.toString(longVal)

parseLong(String s) 将 string 参数分析为有符号十进制 long。 long ID = Long.parseLong(id)

是的。你自己去尝试一下也就知道了。 String str = "001";long num = Long.parseLong(str);System.out.println(num);

int i=3; Long l; long l2; //1.把int基本类型数据 转换为包装类Long类型对象 l=new Long((long)i); //2.把int基本类型数据 转换为long基本类型数据 l2=(long)i; ok了,如果你写的问题大小写没错的话,那就是第一种喽,嘿嘿

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.shwq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com